The team

Dimitris Alexandrakis

Founder / Master Photographer / Photo editor

Mania Alexandraki

Founder / Master Photographer / Photo editor

Dimitris Koumantaros

Master Photographer / Photo Editor

Fotis Abatzis

Master Photographer

Adrian Contea

Master Videographer / Video Editor

Petros Vasilopoulos

Master Videographer / Drone Operator

Meletis Trougakos

Master Videographer

Nikos Bouterakos

Drone operator